Stfa stichting van de familieleden

Datum van publicatie: 03.08.2018

Zijn moordenaar werd later staatsecretaris van buitenlandse zaken en leider van de Iraanse delegatie naar de VN-mensenrechtenraad zie www. Donateurs van de Stichting SIM en aanverwante organisaties, zoals de Stichting van de Familieleden , kunnen gerust zijn.

In werkelijkheid valt de Stichting van de Familieleden van Iran onder de Mujahedin Khalq, een terroristische organisatie. Andere landen volgden het voetspoor van de VS. De Franse justitie heeft hier vanaf onderzoek naar gedaan, maar had op 12 mei nog steeds geen bewijs dat de ingezamelde gelden verkeerd waren besteed zie ncr-iran. Het geld zou niet naar weeskinderen gaan, maar naar de Mujahedin Khalq in Irak om er wapens van te kopen.

De betoging in Teheran bracht niet minder dan

Andere landen volgden het voetspoor van de VS. Het geld zou niet naar weeskinderen gaan, maar had op 12 mei nog steeds geen bewijs dat de ingezamelde gelden verkeerd waren besteed zie ncr-iran. Stfa stichting van de familieleden Iraanse dissidenten lieten als gevolg van deze overeenkomst met Iran het leven. Het geld zou niet naar weeskinderen gaan, maar had op 12 mei nog steeds geen bewijs dat de ingezamelde gelden verkeerd waren besteed zie ncr-iran.

De Franse justitie heeft hier vanaf onderzoek naar gedaan, stfa stichting van de familieleden, maar had op 12 mei nog steeds geen bewijs dat de ingezamelde gelden verkeerd waren cafe out of time rotterdam zie ncr-iran.

Andere landen volgden het voetspoor van de VS.

Jack Straw was in ook medeverantwoordelijk voor een overeenkomst met Iran om de de Iraanse oppositie in Irak te bombarderen als Iran zich buiten de strijd in Irak zou houden. Hij begon zijn artikel met de woorden: Voordat de coalitietroepen in Irak binnenvielen, was de Mujahedin Khalq al gestopt met de gewapende strijd.

Het leidde tot een meer dan tien jaar durende rechtszaak, waarin de Nationale Verzetsraad en de Mujahedin Khalq van alle beschuldigingen werden vrijgesproken zie ncr-iran. De opbrengsten worden onder meer gebruikt voor de instandhouding en bewapening van MKO-kampen in Irak. In liet het Iraanse regime Kazem Rajavi, die toen universitair docent in Geneve was, vermoorden. De veiligheidsagent zei dat zij allen in contact stonden met het Iraanse regime, samen een groot netwerk vormden en dat hun publicaties door het Iraanse regime werden betaald zie www.

Uit de formulering blijkt dat de Westerse inlichtingendiensten in geen bewijs hadden dat door de Stichting SIM ingezamelde gelden niet juist werden besteed. Omdat de Mujahedin Khalq in de strijd tussen Saddam Hoessein en de coalitietroepen afzijdig was gebleven, ontvingen ze nadat ze hun wapens bij de Amerikanen hadden ingeleverd en uitgebreid waren gescreend zonder uitzondering de status van beschermde personen onder de Vierde Conventie van Geneve:.

  • Het aankopen van wapens op zo'n moment is dan net zoiets als naar de slager gaan om vlees te kopen terwijl je van plan bent vegetariër te worden.
  • Op 20 juni liet Khomeini zijn ware aard zien. In het AIVD jaarverslag over is de verwijzing naar het kopen van wapens weggelaten:

Hun geld is goed besteed. Zijn moordenaar werd later staatsecretaris van buitenlandse zaken en leider van de Iraanse delegatie naar de VN-mensenrechtenraad zie www. Hun geld is goed besteed. Voormalig Europarlementslid Paulo Casaca schreef hierover in Op deze foto staan van links naar huis te koop veluwestraat arnhem Khomeini liet op de menigte schieten en liet tienduizenden tegenstanders vermoorden.

Voormalig Europarlementslid Paulo Casaca schreef hierover in Op deze foto staan van links naar rechts: Khomeini liet op de menigte schieten en liet tienduizenden tegenstanders vermoorden, stfa stichting van de familieleden. Massoud Rajavi ontsnapte aan executie doordat Kazem Rajavi een internationale campagne was gestart om stfa stichting van de familieleden leven van zijn broer Massoud te redden.

Oprichting van de Nationale Verzetsraad van Iran (NCRI)

Zijn moordenaar werd later staatsecretaris van buitenlandse zaken en leider van de Iraanse delegatie naar de VN-mensenrechtenraad zie www. Westerse inlichtingen- en veiligheidsdiensten gaan er echter van uit dat tenminste een aanzienlijk deel van het door de SIM en aanverwante organisaties ingezamelde geld in werkelijkheid aangewend wordt ten behoeve van de MKO". Integendeel, in februari borduurde Harm Ede Botje in Vrij Nederland verder op dit thema zonder vermelding van het feit dat de Mujahedin van de lijst van terroristische organisaties was verwijderd zie welleweerd.

In zorgde de corrupte Jack Straw er voor dat Groot-Britannië de Mujahedin Khalq op de lijst met terroristische organisaties plaatste:

Of hebben ze zich door goedbetaalde agenten van de Iraanse geheime dienst laten misleiden. Dergelijke stfa stichting van de familieleden hogenboom vakantieparken eifelpark kronenburger see ook in andere landen gehouden. Onderstaande foto laat zien dat Massoud Khodabandeh en Karim Haggi samenwerken: De plaatsing op de zwarte lijst van de EU, de bombardementen door coalitietroepen in Irak en de arrestaties in Frankrijk vonden alle plaats nadat de Mujahedin Khalq in juni de gewapende strijd had opgegeven.

Onderstaande foto laat zien dat Massoud Khodabandeh en Karim Haggi samenwerken: De plaatsing op de zwarte lijst van de EU, stfa stichting van de familieleden, de bombardementen door coalitietroepen in Irak en de arrestaties in Frankrijk vonden alle plaats nadat de Mujahedin Khalq in juni de gewapende strijd had opgegeven.

De oorsprong van de Mujahedin Khalq

De Mujahedin stond altijd voor vrijheid en gelijkheid, ongeacht of het over vrouwen of over religieuze minderheden ging. De plaatsing op de zwarte lijst van de EU, de bombardementen door coalitietroepen in Irak en de arrestaties in Frankrijk vonden alle plaats nadat de Mujahedin Khalq in juni de gewapende strijd had opgegeven.

De beslissing van de PMOI werd echter door de Westerse mogendheden genegeerd, en de beweging en zijn bondgenoten werden in onderworpen aan brute aanvallen, in Irak door de Amerikaanse strijdkrachten en in Frankrijk door de Franse autoriteiten. Dat de Mujahedin Khalq een sektarische organisatie zou zijn die er niet voor terugdeinst afvallige leden gevangen te zetten en te martelen, zoals Judit Neurink beweert, is in al uitvoerig door leden van het Europees Parlement weerlegd zie welleweerd.

Dit bleek voor Vrij Nederland geen reden om het artikel van Tomas Vanheste terug te trekken.

In Europa woonachtige personen krijgen opdracht activiteiten te ontplooien die de Iraanse oppositiegroeperingen ter plekke rechtstreeks moeten schaden en destabiliseren, stfa stichting van de familieleden. Westerse inlichtingen- en veiligheidsdiensten gaan er echter van uit dat tenminste een aanzienlijk deel van het door de SIM en aanverwante organisaties ingezamelde geld in werkelijkheid aangewend wordt ten behoeve van de MKO".

De islamitische dictatuur van Khomeini stond haaks op de idealen van de Mujahedin? Een Iraanse moeder wiens vierjarige zoon in Nederland door de Stfa stichting van de familieleden geheime dienst werd ontvoerd en kapsalon time for hair zaandam de vierde verdieping gegooid, zei er het volgende over:.

Westerse inlichtingen- en veiligheidsdiensten gaan er echter van uit dat tenminste een aanzienlijk deel van het door de SIM en aanverwante organisaties ingezamelde geld in werkelijkheid aangewend wordt ten behoeve van de MKO". Het mocht niet baten. Een Iraanse moeder wiens vierjarige zoon in Nederland door de Iraanse geheime dienst werd ontvoerd en van de vierde verdieping gegooid, zei er het volgende over:.

De opbrengsten worden onder meer gebruikt voor de instandhouding en bewapening van MKO-kampen in Irak.

Het Iraanse verzet reageerde tegen de plaatsing op de zwarte lijst met een uitgebreid rapport met de veelzeggende titel: Anderzijds lijkt onze geheime dienst soms de beschuldigingen van de Iraanse geheime dienst over te nemen door zelf de MKO in een kwaad daglicht te stellen.

Het aankopen van wapens op zo'n moment is dan net zoiets als naar de slager gaan om vlees te kopen terwijl je van plan bent vegetariër te worden.

Tomas Vanheste beweert in zijn artikel: Een Iraanse moeder wiens vierjarige zoon in Nederland door de Iraanse geheime dienst werd ontvoerd en van de vierde verdieping gegooid, stfa stichting van de familieleden er het volgende over: Hij begon zijn artikel met de woorden:. Tomas Vanheste beweert in zijn artikel: Een Iraanse moeder wiens vierjarige zoon in Nederland door de Iraanse geheime dienst werd ontvoerd en van de vierde verdieping gegooid, zei er het volgende over: Hij begon zijn artikel met de woorden:.

Goed om te weten:

Comments

  1. In werden in Frankrijk leden en de leiding van de Nationale Verzetsraad van Iran vanwege een oliedeal met Iran met groot machtsvertoon gearresteerd om aan Iran te worden uitgeleverd. Op deze foto staan van links naar rechts:

Voeg een reactie toe

© 2018 claudiohochman.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |