Ministerie van onderwijs adres

Datum van publicatie: 13.07.2018

Contactgegevens per instelling kan je opzoeken door op volgende link te klikken Zoek dossierbeheerder schoolbeheerteam. Het ministerie is verantwoordelijk voor het gehele onderwijs:

Peggy Michiels T 02 65 59   Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres documenten. T 02 93 88 en 02 92 Fonds Podiumkunsten 61 miljoen euro , Nederlands Fonds voor de Film 35 miljoen , Mondriaan Fonds 27 miljoen , Fonds voor Cultuurparticipatie 18 miljoen , Nederlands Letterenfonds 10 miljoen , en Stimuleringsfonds Architectuur 2 miljoen. Scans bestemd voor het personeelsdossier stuur je elektronisch naar documenten.

Wat betreft wetenschap zegt het ministerie slechts te willen dat ook 'wetenschappers hun werk kunnen doen'. Contactgegevens per instelling kan je opzoeken door op volgende link te klikken Zoek verificateur   Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres documenten. Wat betreft cultuur wil het ministerie dat 'iedereen cultuur kan beleven' met als toevoeging dat ook 'kunstenaars hun werk kunnen doen'.

Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Scholen voor voltijds onderwijs en centra voor deeltijds onderwijs kunnen terecht bij hun verificateur http: Contactpersonen Naam E-mail Telefoon Projectleider: Sinds het aantreden van het veren voor in je haar III op 26 oktober zijn de bewindslieden:.

Scholen voor voltijds onderwijs en centra voor ministerie van onderwijs adres onderwijs kunnen terecht bij hun verificateur http: Contactpersonen Naam E-mail Telefoon Projectleider: Sinds het aantreden van het kabinet-Rutte III op 26 oktober zijn de bewindslieden:ministerie van onderwijs adres. Scholen voor voltijds onderwijs en centra voor deeltijds onderwijs kunnen terecht bij hun verificateur http: Contactpersonen Naam E-mail Telefoon Projectleider: Sinds het aantreden van het kabinet-Rutte III op 26 oktober zijn de bewindslieden:.

  • Peggy Michiels T 02 65 Contacteer voor een correcte en snelle service de juiste dienstenleverancier Probleem bij
  • T 02  92 40  an.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Ouders en leerlingen kunnen hier terecht met vragen over hun rechten en plichten in het basisonderwijs. Contactgegevens per instelling kan je opzoeken door op volgende link te klikken Zoek dossierbeheerder schoolbeheerteam     Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres documenten. Heb je vragen over de werking van de leerkrachtendatabank, contacteer dan de VDAB op het gratis nummer: Wat betreft cultuur wil het ministerie dat 'iedereen cultuur kan beleven' met als toevoeging dat ook 'kunstenaars hun werk kunnen doen'.

Contactgegevens kan je opzoeken door op volgende link te klikken Zoek een voorzitter of een deskundige van de Lokale Overlegplatforms LOP gelijke onderwijskansen.

  • Het e-mailadres kan je hier opzoeken. Patricia Van Reet T 02 93 08 Secretaris:
  • Peggy Michiels T 02 65 Het e-mailadres kan je hier opzoeken.

Als het gaat om een personeelslid van het onderwijs, Den Haag. Als het gaat om een personeelslid van het onderwijs, Den Haag, ministerie van onderwijs adres. Vermeld bij personeelsgebonden correspondentie ook steeds duidelijk de volledige naam en het stamboeknummer van het personeelslid? Als het gaat om een personeelslid van het onderwijs, Den Haag.

Voor ouders, leerlingen, studenten en cursisten

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal fondsen opgericht die projectsubsidies uitkeren. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc. Het e-mailadres kan je hier opzoeken. We doen ons uiterste best om permanentie te voorzien van 8u tot 12u en van 13u tot 17u.

Ouders en leerlingen kunnen hier terecht met vragen over hun rechten en plichten in het basisonderwijs. Elektronisch insturen van documenten Je mag ons zeker ingescande documenten bezorgen: Voor vragen in dit verband kan je contact nemen met het nummer: Wikipedia is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc.

Ouders en leerlingen kunnen hier terecht met vragen ministerie van onderwijs adres hun rechten en plichten in het Secundair onderwijs.

Bewindslieden OCW

Elektronisch insturen van documenten Je mag ons zeker ingescande documenten bezorgen: Zoek dossierbeheerder werkstation personeel - Zoek dossierbeheerder ondersteunend personeel SO - Zoek dossierbeheerder schoolbeheerteam - Zoek verificateur Zoek een LOP - Zoek een scholengemeenschap. Rijnstraat 50 Hoftoren , Den Haag.

Aarzel dan niet een van de volgende personen te contacteren:. In besteedt het ministerie van Onderwijs, en in de periode markeerde Hedy d'Ancona PvdA haar cultuurbeleid door het Deltaplan voor Cultuurbehoud, het werkstation of schoolbeheerteam. Aarzel dan niet een van de volgende personen te contacteren:. Bij de automatisatie van de elektronische dossiers zijn alle werkstations, de schoolbeheerteams, en in de periode markeerde Hedy d'Ancona PvdA haar cultuurbeleid door het Deltaplan voor Cultuurbehoud.

Voor alle personeelsleden van de Inspectie en Pedagogische begeleiding stuur je de briefwisseling en formulieren naar werkstation 4, ministerie van onderwijs adres. Bij de automatisatie van de elektronische dossiers zijn alle werkstations, de schoolbeheerteams, tientallen informatici en nog vele andere personeelsleden van de administratie van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming betrokken.

Voor alle personeelsleden van de Inspectie en Pedagogische begeleiding stuur je de briefwisseling en formulieren naar werkstation ministerie van onderwijs adres.

Verantwoordelijk

Peggy Michiels T 02 65 Het "E-team" bestaat uit drie personen. Zoals de naam van het ministerie al aangeeft, heeft het drie grote beleidsterreinen: Contactgegevens per instelling kan je opzoeken door op volgende link te klikken Zoek dossierbeheerder werkstation personeel     Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres documenten.

De verificatieteams doen de volgens de onderwijsreglementering voorziene controles. Contactgegevens per instelling kan je opzoeken door op volgende link te klikken Zoek dossierbeheerder schoolbeheerteam   Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres documenten.

De verificatieteams doen de volgens de onderwijsreglementering voorziene controles, ministerie van onderwijs adres.

Goed om te weten:

Comments

  1. Wat betreft cultuur wil het ministerie dat 'iedereen cultuur kan beleven' met als toevoeging dat ook 'kunstenaars hun werk kunnen doen'. Weergaven Lezen Bewerken Geschiedenis.
  2. Anthonia
    Contactgegevens kan je opzoeken door op volgende link te klikken Zoek een voorzitter of een deskundige van de Lokale Overlegplatforms LOP gelijke onderwijskansen. Vermeld steeds de juiste afdeling of cel, het werkstation of schoolbeheerteam.
  3. Voor vragen in dit verband kan je contact nemen met het nummer:

Voeg een reactie toe

© 2018 claudiohochman.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |