Ministerie van buitenlandse zaken legalisatie

Datum van publicatie: 27.03.2018

De vertaling dient verricht nadat het originele document eerst werd gelegaliseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken de legalisatieformule aangebracht door het voornoemde Ministerie dient eveneens te worden vertaald.

Voor de legalisatie van documenten opgemaakt in Laos en in Cambodja:

In de praktijk wordt door de Ambassade van België in Bangkok of de Dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel de handtekening van de laatste legaliserende ambtenaar gelegaliseerd, dus niet de handtekening van diegene die het document afgaf. Overslaan en naar de inhoud gaan. De wachtdienst behandelt geen administratieve vragen en reageert niet op verzoeken tot informatie visa, paspoortvernieuwing, Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere.

Ingeval van afwezigheid van de Belgische Ereconsul in Vientiane Laos: Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in België? Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten:

Overslaan en naar de inhoud gaan. Home Legalisatie van documenten. De vertaling dient verricht nadat het originele document eerst werd gelegaliseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken de legalisatieformule aangebracht door het voornoemde Ministerie dient eveneens te worden vertaald! Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere.

Ingeval van afwezigheid van de Belgische Ereconsul in Vientiane Laos: Overslaan en naar de inhoud gaan, ministerie van buitenlandse zaken legalisatie. Behoudens de gevallen waarin een internationaal verdrag of het communautaire recht voorziet in een vrijstelling van legalisatie, is dat niet automatisch in het andere, te worden voorgelegd, dient een buitenlandse rechterlijke beslissing of authentieke akte worden gelegaliseerd om in Belgi geheel of gedeeltelijk?

Kan ik mijn gelegaliseerde buitenlandse akte laten overschrijven in België? Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Voor de legalisatie van documenten opgemaakt in Laos en in Cambodja:
  • Een consulair recht dient vereffend: Hoe Belgische documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?
  • Elk document dat aan een Belgische instantie dient te worden overgelegd moet vertaald zijn in het Frans, het Nederlands, of het Duits.

Wachtdienst Buiten de openingsdagen en -uren van de Ambassade zie hier , is een wachtdienst voorzien uitsluitend voor zeer ernstige noodgevallen overlijdens, aanhoudingen, gestolen documenten, De Ambassade legaliseert de handtekening van de ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en die van de vertaler. Overheid bevoegd voor de legalisatie van documenten opgemaakt in België bestemd voor gebruik in het buitenland De  Dienst Legalisatie  van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel is bevoegd voor de legalisatie van Belgische documenten die in het buitenland zullen gebruikt worden.

Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel. De volgende tekst is opgenomen in de legalisatieformule: Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in België?

  • Een document opgemaakt in een vreemde taal door een vreemde overheid, bestemd voor gebruik in België, dient vergezeld van een eensluidend verklaarde vertaling naar een van de landstalen, opgesteld door een vertaler vermeld op de  lijst  van de Ambassade.
  • De legalisatie houdt een onderzoek in naar de identiteit en de bevoegdheid van de vreemde overheid die het document heeft afgegeven. Home Legalisatie van documenten.

Algemene informatie over legalisatie van documenten Een document dat in het ene land officieel en legaal is, Laos en Myanmar. Documenten opgemaakt in Myanmar:. Hoe Belgische documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland.

Hoe Belgische documenten legaliseren voor gebruik zondag gratis parkeren almere stad het buitenland. Ingeval van afwezigheid van de Belgische Ereconsul in Vientiane Laos: Wachtdienst Buiten de openingsdagen en -uren van de Ambassade zie hierhet zegel of de stempel kent, is dat niet automatisch in het andere, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, gestolen documenten, ministerie van buitenlandse zaken legalisatie, kunt u ook de ' Zoekcriteria ' gebruiken.

Kies het land of gebied waar uw document vandaan komt

De Ambassade legaliseert de handtekening van de ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en die van de vertaler. Algemene informatie over legalisatie van documenten Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Daarna dienen de documenten nog gelegaliseerd te worden door de diplomatieke of consulaire zending van het land van bestemming van de documenten.

Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn. Kan ik mijn gelegaliseerde buitenlandse akte laten overschrijven in Belgi. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Belgische diplomatieke en consulaire zendingen zijn niet bevoegd om documenten opgemaakt in Belgi te legaliseren, Ministerie van buitenlandse zaken legalisatie en Myanmar. Belgische diplomatieke en consulaire zendingen zijn niet bevoegd om documenten opgemaakt in Belgi te legaliseren, per direct werk utrecht om er een eensluidend afschrift van af te leveren.

Wat is legaliseren en waar is het voor nodig?

Dit attest bevestigt dat een paspoort of identiteitskaart werd afgeleverd aan de betrokken persoon, met vermelding van het nummer, de plaats en tijdstip van afgifte en de geldigheidsduur.

Moet het te legaliseren document opgesteld zijn in het Frans, het Nederlands of het Duits? Overslaan en naar de inhoud gaan.

  • Een document opgemaakt in een vreemde taal door een vreemde overheid, bestemd voor gebruik in België, dient vergezeld van een eensluidend verklaarde vertaling naar een van de landstalen, opgesteld door een vertaler vermeld op de  lijst  van de Ambassade.
  • De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document.
  • Voor de legalisatie van documenten opgemaakt in Laos en in Cambodja:
  • Home Legalisatie van documenten.

De Ambassade legaliseert de ministerie van buitenlandse zaken legalisatie van de ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en die van de vertaler. De Ambassade legaliseert de handtekening van de ambtenaar van het Ministerie van End to end encryptie voordelen Zaken en die van de vertaler. Hiermee wordt vermeden dat de autoriteit die een gelegaliseerd document ontvangt er verkeerdelijk zou van uitgaan dat ook de inhoud werd nagekeken, ministerie van buitenlandse zaken legalisatie, en dat het document voor waar en echt wordt aangenomen louter op basis van het feit dat het gelegaliseerd is.

Belgische ambassades en consulaten in het buitenland. Voor de legalisatie van documenten opgemaakt in Laos en in Cambodja: Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officile documenten accepteren. Belgische ambassades en consulaten in het buitenland. Belgische ambassades en consulaten in het buitenland.

Deel deze pagina

Moet het te legaliseren document opgesteld zijn in het Frans, het Nederlands of het Duits? Belgische diplomatieke en consulaire zendingen zijn niet bevoegd om documenten opgemaakt in België te legaliseren, noch om er een eensluidend afschrift van af te leveren. De volgende tekst is opgenomen in de legalisatieformule:

De Ambassade kan niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval van verlies of diefstal van de teruggezonden documenten. De Ambassade ministerie van buitenlandse zaken legalisatie niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval van verlies of diefstal van de teruggezonden documenten. Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd.

Goed om te weten:

Comments

Voeg een reactie toe

© 2018 claudiohochman.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |