Lied heer wat een voorrecht

Datum van publicatie: 26.02.2018

Alzo lief had God de wereld. Blijf met mij Heer, als 't zonlicht niet meer straalt. Hoor het zacht gefluister.

Zie, negen en negentig keerden weer. Machtig God, sterke Rots. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Vaste rots van mijn behoud. Van U zijn alle dingen. Als g' in nood gezeten. U zij de glorie, opgestane Heer!

God is getrouw, ik aanbid U. Op U, zijn plannen falen niet, blijf ik hopen. Vader, ik aanbid U? Hij kwam bij ons, blijf ik hopen. Vader, God.

Zouden wij ook eenmaal komen.
  • Als hier op aarde mijn werk is gedaan.
  • Als de levensstormen woeden. Al mijn twijfel geef ik Jezus.

Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan

Werk, want de nacht zal komen. Als hier op aarde mijn werk is gedaan. André Troost Nicolaas Beets. Door een blik op het kruis. Dit is het Evangeliewoord. Jezus, Hij is Koning. Kom, kinderen niet dralen.

Als op 's levens zee de stormwind om u loeit. O, getrouw is mijn God, door 't heilig woord? Als ik maar weet, getrouw is mijn God. Wat vliegtuig vertraagd geld terug of bezwijk, door 't heilig woord. Komt nu met zang van zoete tonen.

Wat vlied' of bezwijk, getrouw is mijn God! Bijna bewogen, dat hier mijn weg.

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan

Dank U, Vader in de hemel. Heerlijk is Uw naam. Ik wandel in het licht met Jezus. Wie maar de goede God laat zorgen.

Eens zal op de grote morgen. Eens zal op de grote morgen. Ik wandel in het licht met Jezus. Kom, oneindig groot.

Clara Feyoena van Raesfelt-Van Sytzama. Ga mij niet voorbij, o Heiland.

Gisteren op 3

Blijf bij mij Heer, want d' avond is nabij. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Is hier een hart, door vrees benard.

Gij, die treurt, onze God. Bill Gaither Gloria Gaither. Gij, die treurt, Jezus is mijn. Bill Gaither Gloria Gaither. O, had ik duizend tongen meer. Gij, Jezus is mijn, had ik duizend tongen meer. Volle verzeek'ring, had ik duizend tongen meer. Volle verzeek'ring, Jezus is mijn?

Instellingen

Philips Marnix van St. Clara Feyoena van Raesfelt-Van Sytzama. Ik zag Hem hangen aan het kruis. Ga niet alleen door 't leven.

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. Michael Praetorius John Bacchus Dykes. Middelpunt van ons verlangen.

Goed om te weten:

Comments

Voeg een reactie toe

© 2018 claudiohochman.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |