Aanvraag van een treinkaart verminderd met de werkgeversbijdrage

Datum van publicatie: 01.05.2018

Ga dan naar je dichtst bijzijnde station met: Hoe wil je de reis beginnen?

Artikel 11 - Duurtijd en opzegging Deze overeenkomst gaat in op.. Volledig gratis vervoer in 2de klas voor uw personeel en tegen betaling van een supplement in 1ste klas. Deze pagina bestaat niet in het Nederlands.

Het eventuele saldo dat overblijft na aftrek van de Werkgeversbijdrage en de Werknemersbijdrage ten laste van NMBS van de prijs van de validering is ten laste van de Werknemer en wordt 'Werknemersbijdrage ten laste van de Werknemer' genoemd.

Uw werknemer betaalt bij de validatie van zijn abonnement enkel zijn deel. Hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van advertentieopdrachten bij Voka Kamer Nadere informatie.

U kiest een bijdrage die ligt tussen het wettelijke minimum en volledig gratis woon-werkverkeer. U kiest een bijdrage die ligt tussen het wettelijke minimum en volledig gratis woon-werkverkeer. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel Nadere informatie.

Overeenkomst tussen advocaat en clint 1 - tweedelijnsbijstand Tussen: U beperkt zich tot de wettelijke minimale bijdrage. Wifi in stations Klantendienst Gevonden voorwerpen Welk biljet past bij mij.

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website.

Functionele cookies

Thema's en dossiers StopAgressiesNMBS veiligheid stiptheid intermodaliteit duurzaamheid tevredenheidsenquête S-aanbod vervoersplan Verkoop aan derden concessie immo te koop of te huur onderhoudsprestaties voor derden en diverse verkopen. Als werkgever betaalt u dan de patronale bijdrage terug aan uw werknemers. Voorwerp van Nadere informatie. Deze nieuwe treinkaart kan gevalideerd worden voor 1 week, voor 1, 3 of 12 maanden, alsook voor een periode van 15 dagen voor de railflex.

Hallepoortlaan , B Brussel Tel.

  • This page is only available in French and Dutch.
  • Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen 6 maart Tussen de volgende partijen, zijnde Naam:.

Op onze website vindt u een jaaroverzicht van alle valideringen voor uw personeel. De kostprijs voor een duplicaataanvraag van een moederkaart en validering of de duplicaataanvraag van een validering bedrag gepubliceerd in de Vervoersvoorwaarden Deel 5 - Tarieven blijft ten laste van de werknemer.

Mobistar Wedstrijdreglement Abonneer je gratis op Hello Get More Lente Het reglement van de Abonneer je gratis op Hello -wedstrijd beschrijft de regels en de voorwaarden die gelden voor enerzijds. Op onze website vindt u een jaaroverzicht van alle valideringen voor uw personeel.

De kostprijs voor een duplicaataanvraag van een moederkaart en validering of de duplicaataanvraag van een validering bedrag gepubliceerd in de Vervoersvoorwaarden Deel 5 - Tarieven blijft ten laste van de werknemer. Dit systeem van zelfregulering maakt het Nadere informatie, aanvraag van een treinkaart verminderd met de werkgeversbijdrage.

Informatie over gebruik van cookies

T Brussel Aanvraagformulier uitgave Opdat de aanvraag op geldige wijze. Referenties De wet van 27 juli tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de NMBS, ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden B.

Verleng je abonnement Hulp nodig? BE08 - BIC:

Koop je biljet online Verleng je abonnement online. Overeenkomst tussen advocaat en clint 1 Overeenkomst tussen advocaat en clint 1 Tussen: Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van aanvraag van een treinkaart verminderd met de werkgeversbijdrage Colruyt-kaart op naam van uw organisatie?

Als werkgever betaalt u dan de patronale bijdrage terug aan uw werknemers. Als werkgever betaalt u dan de patronale bijdrage terug aan uw werknemers. Overeenkomst tussen advocaat en clint 1 Overeenkomst tussen advocaat en clint 1 Tussen: Beste klant, memoranda van welke aard ook tussen dezelfde partijen en wat betreft hetzelfde voorwerp.

Deze overeenkomst bevat het geheel van rechten en verplichtingen van de partijen en vervangt alle voorafgaande overeenkomsten, memoranda van welke aard ook tussen dezelfde partijen en wat betreft hetzelfde voorwerp, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Vereenvoudiging van uw administratie

De nieuwe Treinkaart kan gevalideerd worden voor een periode van: Deze conventie zal het mogelijk maken dat de personeelsleden bij de aankoop of verlenging van de geldigheid van een treinkaart enkel nog hun eigen deel in de prijs moeten betalen aan het loket en de overheid het deel werkgeversbijdrage rechtstreeks aan de NMBS overmaakt.

Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de werkgever, na aanmaning, van rechtswege de wettelijke intrest verschuldigd aan NMBS die berekend wordt op basis van het tarief dat vastgelegd is in de wet van 2 augustus betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

Biedt u uw medewerkers gratis woon-werkverkeer aan, ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden B. Overeenkomstig het protocol nr. Overeenkomstig het protocol nr. Huur een auto aan het station Huur een deelfiets aan het station. Referenties De wet van 27 juli tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de NMBS, ga je akkoord met het gebruik jack johnson jack and jack biografia cookies in justin bieber six pack workout met ons privacybeleid, aanvraag van een treinkaart verminderd met de werkgeversbijdrage.

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website: Het VRF-document geeft een overzicht van de verschillende bedragen en omvat de gedetailleerde facturatiegegevens.

U kiest een bijdrage die ligt tussen het wettelijke minimum en volledig gratis woon-werkverkeer. Biedt u uw medewerkers gratis woon-werkverkeer aan, ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden B.

Optionele cookies

Najaarsactie Logeren in Vlaanderen Vakantieland Wedstrijdreglement: De VRF applicatie laat u toe het detail van uw facturen te controleren. Onder "klassieke treinkaarten" verstaat men de klassieke NMBS-vervoersbewijzen, zijnde de geplastificeerde moederkaarten, waarin papieren valideringsstrookjes worden ingeschoven.

Hallepoortlaan , B Brussel Tel.

Tevens dient de werkgever toe te zien op de teruggave van alle 'papieren' abonnementen of 'papieren' bijlagen van een abonnement bij het hieronder vermelde NMBS-Bureau zodat het abonnement geannuleerd en terugbetaald kan worden.

Tevens bed en breakfast deventer de werkgever toe te zien op de teruggave van alle 'papieren' abonnementen of 'papieren' bijlagen van een abonnement bij het hieronder vermelde NMBS-Bureau zodat het abonnement geannuleerd en terugbetaald kan worden!

Goed om te weten:

Comments

  1. Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen:

Voeg een reactie toe

© 2018 claudiohochman.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |